SKAŁA TAB

SKAŁA TAB
Tynk akrylowy SKAŁA TAB jest fabrycznie przygotowaną, gotową do użycia akrylową masą tynkarską,...

SKAŁA TAN

SKAŁA TAN
Tynk akrylowy - natryskowy SKAŁA TAN jest fabrycznie przygotowaną, gotową do użycia masą...

SKAŁA TIN

SKAŁA TIN
Tynk silikatowo-silikonowy - natryskowy SKAŁA TIN (SiSi) jest fabrycznie przygotowaną, gotową do...

SKAŁA TWB

SKAŁA TWB
Tynk krzemianowy (silikatowy) SKAŁA TWB jest fabrycznie przygotowaną, gotową do użycia masą...

SKAŁA POW

SKAŁA POW
SKAŁA POW jest podkładem tynkarskim przeznaczonym do gruntowania podłoża przed zastosowaniem...